stork.GIF (880 bytes)

Tibetansk Spaniel valper

 Ventes omk  8 nov 2017
etter :
Multi CH Farsan på Bergrabben av Elgberget  x  Raysing's Embla

Ailo.jpg (193219 bytes) Whita.jpg (163932 bytes)

Multi Ch Farsan på Bergrabben av Elgberget   "Ailo"
" Ailo" er øyenlyst  for PRA og andre arvelige øyensykdommer, alt ok.
" Ailo" er gentestet for PRA3 - Clear.
" Ailo " er  kontrollert for Patela Luxasjon, fri 0-0.

" Ailo" er JWW-10. VVW-10. VCW-10. VCCW-10. VDH-EUROPASIEGER-14. VHD-FRÛHJHRSSIEGER-14. INT. NORD. VDH.
GI. SL. LI. RU. NO. DK. SE. FI. EURASIER. RO. CY. AZ. BU. TY. PH. UK. MO. CHAMPION.
" Ailo" er for øvrig  sund og frisk og har et utrolig godt og vinnende temperament.

Raysing's Embla " Whita"
"Whita" er øyenlyst  for PRA og andre arvelige øyensykdommer.
" Whita" er  kontrollert for Patela Luxasjon med 0-0 på begge hofter.

" Whita" har Ck på utstillimng.
" Whita" er for øvrig  sund og frisk og har et utrolig godt og vinnende gemytt.
" Whita" er PRA3 - fri gjennom sine foreldre som er gentestet.

blomst-063.gif (32392 bytes)

Multi Ch Farsan på Bergrabben  of Elgberget "Ailo"
"Ailo" is eye lightening for PRA and other hereditary eye diseases, all ok.
"Ailo" is re-tested for PRA3 - Clear.
"Ailo" is controlled for Patela Luxation, free 0-0.
"Ailo" is JWW-10. VVW-10. VCW-10. VCCW-10. VDH-EUROPASIEGER-14. VHD FRÛHJHRSSIEGER-14. INT. NORD. VDH.
GI. SL. LI. RU. NO. DK. SE. FI. Eurasia. RO. CY. AZ. BU. TY. PH. UK. MO. CHAMPION.
"Ailo" is by the way healthy and healthy and has an amazingly good and winning temperament.

Raysing's Embla "Whita"
"Whita" is eye lightening for PRA and other hereditary eye diseases.
"Whita" is controlled for Patela Luxation with 0-0 on both hips.
"Whita" has Ck on display.
Whita is by the way healthy and healthy and has an amazingly good and winning temperament.
"Whita" is PRA3 - free through its parents who have been re-examined.

blomst-063.gif (32392 bytes)

 

Stamtavle

JWW-10. VVW-10. VCW-10. VCCW-10. VDH-EUROPASIEGER-14. VHD-FRÛHJHRSSIEGER-14. INT. NORD. VDH. GI. SL. LI. RU. NO. DK. SE. FI. EURASIER. RO. CY. AZ. BU. TY. PH. UK. MO. CHAMPION.
Farsan på Bergrabben av Elgberget
INT.NORDUCH KBHV-05. SV-05. SV-06. WW-08. NORDW-08. Sagaland's Simba INT. NORDCH.  NV00-05 NORDV00-02 VWW-08
Sagaland's Mescal
Sagaland's A-Gr-Iff
NUCH. Lo-Fot-Tibben's Karina SE.  NO CH    Mavibos Kalimo
NO CH    Zik-Zak's Katharina
Raysing's Embla SECH. FICH
Raysing's Bosch
SE. CH. US CH
Dragonsong Chevron One
Macontas Pini So-Net
Bergrabben's
Greta Garbo
INT. NORD. FIN. RO.
GBZ. UCH. DDSW-06.
Sagaland's  U-Ran-Us
SE. DK. NO. GBZ
NORD.FIN.INT.UCH
  Bergrabben's Orchidee

 

blomst-063.gif (32392 bytes)

Interesserte kan kontakte oss:
Norsk bredbånds telefon 21 06 01 45 eller
Tlf: 00 46 53 01 05 53 eller svensk mobil +  46 70 333 43 93

blomst-063.gif (32392 bytes)