Nyheter 2019

ball.gif (1653 bytes)

Nkk Bergen 2019.jpg (125534 bytes)

NKK uts. Bergen 7 april 2019.
Dommer: Erma Britt Nordin.
INT. RO . ROGR. N. DK. SE. NL. NORD. NORDIC UCH DKJV-16 NORDJV-16 NJV-16
BWNL-18 WW-18 NORDV-18 Bergrabben's Constantin II. Ex. Ck. 1 Bhk. BIM.

ball.gif (1653 bytes)

Tibetan Spaniel Show, Eskilstuna, 6 april 2019.
Dommer: Patrick Dewaele.

NJV-17 Bergrabben's Friends Forever Ex. 2 Konk. Ck.
Eier: Birgitta Eriksson Bjørneborg Sverige.

ball.gif (1653 bytes)

Int. Dog Show NKK Kristiansand 16 mars 2019.
Dommer: Jouko Leiviskä.
INT. RO . ROGR. N. DK. SE. NL. NORD. NORDIC UCH DKJV-16 NORDJV-16 NJV-16
BWNL-18 WW-18 NORDV-18 Bergrabben's Constantin II. Ex. Ck. 2 BHK

ball.gif (1653 bytes)

Constantin Norsk vinner2018.jpg (175856 bytes)

Mestvinnende tibber i Norge 2018
INT. RO. ROGR. N. DK. SE. NL. NORD. NORDIC UCH. DKJV-16 NORDJV-16
NJV-16 BWNL-18 WW-18 NORDV-18 Bergrabben's Constantin II.

ball.gif (1653 bytes)

Bim03.01.2019.jpg (171268 bytes)

Nordic. Dog Show, SKK Gøteborg 03 jan. 2019.
Dommer: Matti Tuominen.
INT. RO . ROGR. N. DK. SE. NL. NORD. NORDIC UCH DKJV-16 NORDJV-16
NJV-16 BWNL-18 WW-18 NORDV-18 Bergrabben's Constantin II. Ex. Ck.  1 Bhk.  BIM.
Eier: Sonja Dramstad. Dilling.
NJV-16 NV-18 N DK Uch Bergrabben’s Celeste Ex. Ck.  3 Btk.
Eier: Gerd Strand Varteig.

ball.gif (1653 bytes)